หมวดหมู่: โควิด-19

โควิด-19

แห่ตรวจโควิดที่ใต้สะพานพระราม 8 แน่น

แห่ตรวจโควิดที่ใต้สะพานพระราม 8 แน่น เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ ประชาชนหวังได้ผลตรวจเพื่อกลับ…อ่านต่อแห่ตรวจโควิดที่ใต้สะพานพระราม 8 แน่น